Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Rezultati pretrage za: blato

blato

n (sg. NA blato, G -a, L -u, I -om) blato; usp. gacka.
1. meka smjesa od raskvašene prašine, zemlje. B (s. v.  aequilanium … polovica veli se od vune oprane od koje polovica se odpira blata … smrada i skrune vsakojačke, asvestinum … len komu ogeń nikaj ne škode … na tuliko da ručniki … rubci … stolńaki iz ńega napravļeni ako se zablate … zamažu etc. ter se vu ogeń polože … blato i ves smrad … truhe etc. izgore … a oni lepši i čisteji iz ogńa se … neg da bi prani bili iznemu prez vsake škode, blathea, coenosus, coenum … blato … kal … gacka … glib, deluto, labena, limus, limicola, lutamentum, lutatas, lutor, lutosus, lutum, oblimo; blato, ščule … hodalke ili štange rasohaste na keh se čez vodu ali blato prehaja), J (s. v.   luto),  X (s. v.   limus).  Plunu [Ježuš] … blato včinivši. Vram post B, 233. Norci po blatu tepču. Habd ad 5. Nigdo ne zapoveda idti … na seńem, ter se vendar rado ide gde … godina pere [i] blato se gazi. Mul pos 650. Zemļa je dobra i voda, zmešaj ovo dvoje skupa, ne dojde li mersko blato van? Hiž kniž 7. Odpreže Jožinec svoje końe i odide, a gospona ostavi vu blatu. Danica (1840) 116. Škornje v blatu, sena još jena. Krl 79.
2. građevni materijal (blato pomiješano s pljevom ili slamom).B (s. v.  aceratus, lutamentum;  blato). Na one ludi ki so blato načinali strošil sem … Kr 4. VDA 11, 170. Vu … puščini … nastani se … vu komoricah z blata podigńeneh. Gašp IV, 90.
3. podvodno močvarno tlo; glib, kaljuža. B (s. v.  coenum … blato iz kojega ne se moči zkopati … neizgazlivo blato, limus, lutum).
4. nečistoća, prljavština; talog, otpad. B (s. v.   colluvies),  P (s. v.  magma 810). Da bi jedna peršona nosila na glave zatepen klobuk … ne bi li … mu otresel ono blato? Zagr I, 453. Potrebno je zdencev zvirališča snažiti od vsakog smrada, blata. Lal vod 14. Kopito lizal … ti buš, mulec zverbuvani … spekel se buš v blatu … z mošńom i s cekini, s sprelukńano keso. Krl 57.
5. gnoj; izmetine. J (s. v.  bubitum, foria … teńko i mehko človečje blato). Kukec neki svinskoga po puteh blata se derži. Habd ad 631. Nuterno blato tela čez … črevo zastavļa [se]. Moderc 17. Višekrat [besni cucki jedeju] isto takaj svoje blato. Nar besn 17. Vu lastovitom blatu mojem celu noč ležati moram. Kal-a (1831) 36. Stražnjica kaj se sama v svojem blatu sanjka. Krl 135.
6. fig.
a. pokvarenost; razvrat. Hodete … vu školu Krištuševu, onde hočete videti da … iz blata napravļa se čisto zlato. Šim prod 290. Stani gore z grehov blata v kojem ležiš. Mal neb 14. Z spačlivem jezikom svog bližńega truju, v nasladnostih blatu kakti svińe ruju. Brez jerem 148. Vsa deržim za zgubiček … i … blato da Krištuša zadobim. Ev 194. Mi smo bili na fronti. Z oštrim okom mi smo videli blato svačije. Prp gora 10.
b. bijeda, siromaštvo. Siromahe [Bog] izvišuje iz blata. Ev 388.
7. u svezama ~ toplično ljekovito blato. Blato toplično (Varaždinskih toplica)koje ali vu istom zvirališču ali potoku najti se more … velike kreposti je. Lal vod 111; vražje ~ bot. vrst trave i njezin sok, vjerojatno mrkvelj,Laserpitium. B (s. v.   laser),  J (s. v.  laser … dišeči sok ali trava vražje blato zvana).
8. izr. z blata zvleči (koga) spasiti (koga) iz neprilike. Ni mene svegdar na pamet ne dojde kak bi te z blata zvlekel. Habd ad 862.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU