Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU