Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

abatiša

(možda se može čitati i abatisa)f (sg. N abatiša, G -e, D -i, A -u) lat. abatissa; poglavarica ženskog samostana. B (s. v.   antistes).  Abatiša neka je bila imenom Šara v jednom kloštru. Habd ad 528. Od kčere svoje, sestre s. Ferenca, za onda vu Gandie opatic glavarice ili abatiše [on prime list]. Gašp IV, 540. Die Hebatiszin, ova abatiša. Mat gram 21.

abece

m (sg. N abece, G -ja, pl. G -ov) abeceda; usp. abecedar 1, abeceja, abecevica 2, alfabet 1, alfabetum, slovnik 2, slovočislo. B (s. v.  abecedarius, alphabetarius), J (s. v.   abecedarius).  Diački abece ovakvu slovu ima. Gaj osn 10. Ja pako vre dosta sem se nagledal teh abeceo. Cepel 131.

abecedar

m (sg. N abecedar, G -a).
1. isto što abece. H (s. v. ), B (s. v.   abecedarium;   abecedar).
2. abecedar, početnica; usp. abecedarka, abecevica 1, alfabet 2, slovna kńižica s. v. kńižica, abecedarska tabla s. v. tabla, slovna tablica s. v. tablica. H (s. v. ), B (s. v. ), J (s. v.   abecedarium   tisk. abecedarimm).
3. učitelj koji uči djecu poznavanju slova. P (s. v.  magister pedaneus … abecedar … abekavec koi detcu A B C vuči 748).
4. onaj koji uči abecedu. H (s. v. ).

abecedarka

f (pl. G abecedarki) isto što abecedar 2. Ima naš ogranak Selačke sloge nekoliko Hercegovih abecedarki i to ne košta niš. Nov analf 15.

abecedarski

adj. (sg. N m. abecedarski, n. -o, f. -a, L m. -om) koji se odnosi na abecedar 1;
1. abecedarni. B abecedarski … abecedarska … abecedarsko). Kajti sam c vu početku abecedarskom takvoga glasa ima kakov se pri c čuje. Rač III.
2. u svezi abecedarska tabla v. tabla.

abeceja

f (sg. A abeceju) isto što abece. Vu serditosti nikaj ne včini niti ne reči … doklam vsu abeceju ne zgovoriš. Danica (1850) 43.

abecejski

adj. (sg. L m. abecejskem) koji se odnosi na abece i abeceja, abecedni. Neprikladnost slovu c vu glasu svojem abecejskem z slovum z podpirati očivesta biva. Gaj osn 12.

abecevica

f (sg. N abecevica, A -u).
1. isto što abecedar 2. J (s. v.   abecedarium).
2. isto što abece. Za koje [vračitele] ako ne znaš ovo ti celu skoro ab(e)cevicu pred oči tvoje postavļam. Gašp III, 908.

abekavec

m (sg. N abekavec, G -vca) isto što abecedar 3. P (s. v.  magister pedaneus … abecedar … abekavec koi detcu A B C vuči 748).

Abišini

m pl. (A Abišine) Abesinci, Etiopljani. Nazad k poldnevu dojduči, [s. Tomaš] Abišine izvuči i dopeļa Krištušu. Gašp IV, 743.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU