Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Azijani

m pl. isto što Ažijanci. B (s. v.  ažianski narod s naznakom da je dalm. ).

azijanski

adj. (sg. L f. azianski, pl. N f. -e, A f. azijanske) isto što ažijanski 1. B (s. v.   ažianski  s naznakom da je dalm. ). Obraz prez obervih vidi se nam gerd, pak si je vendar Harapi iz Sierra Leone spukavaju … i jošče nekoje druge azianske žene. Danica (1841) 106.

azijatički

adj. (sg. L m. aziatičkom) isto što ažijanski 1. Celo goščeńe je bilo po aziatičkom običaju prireğeno. Nov horv 124 a.

azijatski

adj. (pl. A f. aziatske) isto što ažijanski 1. Serdoboļa … se … čez aziatske deržave … pretegnula. Kolera 2, 1.

azorski

adj. (pl. N n. azorska) u svezi azorska meğimorja Azori, otoci u Atlantskom oceanu. Vu Afriki: Azorska meğimorja [su] 11 vu broju. Danica (1842) 22.

azotski

adj. koji se odnosi na Azot(us), grad u Judeji. Bodegar, azotski gospon, Cesareu i Kalifu varaše vzel je. Vitez raf 94.

azur

m (sg. L azuru) fr. azur; (nebesko)plavetnilo. Vu zlatu hrid: vu azuru vsu … vidiš tu. Domj prov 10.

Ažijanci

m pl. stanovnici Azije, Azijci; usp. Ažijanci, Ažijani. Šimeona … poznali jesu svi, ne listor koji Rimskom carstvu podložni jesu nego i Peržianci, Indianci, Harapi i Ažianci. Gašp I, 183.

Ažijani

m pl. (N Ažiani, D -om) isto što Ažijanci. Da se spravi z agom Ali Kurt Osmanom, koi biše begom vsime Ažianom (zapovide car). Zrinski 120.

ažijanski

adj. (sg. N m. ažianski, n. -o, f. -a, G m. n. -oga, A n. -o, f. -u, I f. -u, pl. N m. -i, G f. -eh).
1. azijski; usp. ažijanski, azijatički, azijatski, ažinski. B (s. v.   ažianski).  Gaviateš … kraļestvo ažiansko [je] pogubil. Vitez raf 93.
2. u svezama ažianska ladja isto što bortun. B (s. v.   cicerus),  J (s. v.  cercurus, circerus); ažianska zemļa Azija. J (s. v.   Asia);  ~ narod isto što Ažijanci. B (s. v.  ažianski narod); Grki ~ starogrčko pleme Dorani. J (s. v.  Dorii … Gerki Ažianski); kupina ažianska bot. v. kupina1.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU