Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

gvozdje

n (sg. NA gvozdje, G -a, pl. NA -a).
1. 
a. metal (uopće).P (s. v.  lacus … kopańa … vu koju punu vode maka se kojegod gvozdje ogńem razbeļeno da se vgasi 765, metallum … ruda … rude … gvozdje … gvozdja 721, tinnetus 401).
b. željezo. B (s. v.   ferrum  s naznakom da je dalm.; gvozdje s uputom na železo, železo s naznakom da je dalm. ), P (s. v.  vena 48).
c. čelik. B (s. v.   chalybs   tisk. calybs … izabrano gvozdje s naznakom da je dalm.
2. isto što pute 1. B (s. v.  compedes … okove … pute železne … železje … klade … gvozdja s naznakom da je dalm.,compeditus … vu železje det … vu okove ali pute železne postavļen … okovan … spet … zakovan vu klade … vu gvozdja)

gzeļ

m (sg. A kzeļa) njem. Geselle; pomoćnik, kalfa. Berzo [mi] jednoga kzeļa malerškoga iliti detiča … najdemo. VDA 9–10, 150.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU