Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

labańa

f (sg. L labańe) isto što lubańa 1. B (s. v.   sphenois).

labara

f (sg. N labara, pl. N -e) vrsta zemljane posude za mlijeko; usp. labora1. B (s. v.  antefixa … črepi … lonci … labare … kaj se pod kapnicum ili kapičem obešaju, caprunculum).

labarum

m grč. labaron; bratovštinska zastava. J (s. v. ).

labda

f (sg. N labda, G -e, I -um) mađ. labda; lopta; usp. balon 1, lapta2. B (s. v.  s uputom na balon), J (s. v.  pila, pilicrepus, sphaeristerium), P (s. v.  campestre sericum 161). Labda je mene z ruk spala. Jurj 148.

labden

adj. (sg. A f. labdenu) koji se odnosi na labda. P (s. v.  sphaeristerium 875).

labdišče

n (sg. N labdišče, G labdiščja) etim. v. labda; mjesto za igranje loptom; igralište loptom. P (s. v.  sphaeristerium 327).

labdiščje
labdoigra

f etim. v. labda; vrsta igre loptom i reketima. J (s. v.   sphaeromachia).

labdopodavalec

m etim. v. labda; igrač loptom; igrač igre loptom i reketima. P (s. v.   324).

labirint

m grč. labyrinthos; zgrada sa zamršenim hodnicima, labirint; usp. labirintum. Negda vu otoku Kreta imali su strašnu temnicu labirint zvanu, vu koju … vuznik jenkrat postavļen nigdar več van ne mogel ziti. Gašp III, 817.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU