Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

hvoja

f tanka, savitljiva grana; usp. hojka. J (s. v.   vimentum).  Srce mi v cvetu je hvoja, seńal sem da si ti moja. Domj kraj 30.

hvojek

m dem. od hvoja; grančica. J (s. v.  virgultum … šiberje … prutje … šibje … živica … šikara … hvojek).

hvojica

f dem. od hvoja; grančica;fig. Vu vsaki priliki za najvekše pošteńe si deržal budem … z čini pokazati kak gizdav jesem hvojica Horvatov biti. Aleks gaju 338.

hvojni

adj. hvojast (v. hvoja). J (s. v.   vimineus).

hvost

m (sg. I hvostom) isto što rep 3. Zvezda z hvostom, ka se kometa zove, celo leto viğena beše. Vram post B, 185.

hvošč

m drva (za gorivo).Dal sem babam … na to leto na hvošč i na ostalo potrebočo povsod … kr. 33. VDA 11, 170.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU