Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

kvokati

impf. (inf. kvokati; prez. sg. 1. kvočem, 3. -e; pridj. akt. sg. m. kvokal) glasati se poput kvočke; usp. krakoriti. H (s. v.   kvočem),  B (s. v.  cicurio, glocio; kvočem, ptica), J (s. v.   glocio).  Kvočka kvoče, z piščenci hodi. Popevke 208. Kvočka kvoče, piščence vodi. Mikl izb 173.

kvokotańe

n gl. im. od kvokotati; kokodakanje. B (s. v.   cacalismus).

kvokotati

impf. (prez. sg. 1. kvokočem) glasati se poput kokoši, kokodakati. B (s. v.   cacalisso).

kvoska

f (pl. A kvoske) kocka. P (s. v.  cornarius 776).

kvrcnuti

impf. (pridj. akt. sg. n. kvrcnulo) lagano prasnuti, kvrcnuti. V gredi na tramu je kvrcnulo. Vör 65 a.

kvrga

f (sg. N kverga) isto što bunta 2. a. Kverga, f. die Bunte. Krist anh 20.

kvrgast

adj. (sg. A n. kvergasto, pl. N m. -i) isto što hrgav. Vezda se sami odzdol kvergasti, a odzgor gladki i ravni kotrigi … imaju. Danica (1841) 99. Gerbavo i kvergasto drevo [dervodelavec] zdubļava marļivo. St kol (1866) 208.

kvušč

m (vjerojatno).bot. kvost, hvost,Equisetum. Dal sem babam iz puške na kvušč i na ostalo potrebočo … kr. 25. VDA 11, 174.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU